Životopis

Jak na strukturovaný životopis, který může mluvit za vás?

Hledáte práci, nebo ji máte, ale do budoucna plánujete změnu? Nezáleží na tom, v jaké situaci se zrovna nacházíte, svůj aktuální životopis byste měli mít neustále po ruce. Nikdy totiž nevíte, kdy nečekaně narazíte na nabídku práce, která vás osloví tak, že na ni budete chtít reagovat okamžitě. Zároveň musíte vždy počítat s tím, že vás váš životopis reprezentuje, je vaší vizitkou. Jak to udělat, aby svou funkci splnil co nejlépe?

I životopis musí dobře vypadat!

Představte si, že je váš životopis fotografie, která vás zastupuje ve světě práce. Jak byste chtěli, aby taková fotografie vypadala? Samozřejmě skvěle! Stejně tak váš životopis musí vypadat dobře už na první pohled. Musí být přehledný a jasný, jednotlivé oddíly musí být od sebe oddělené tak, aby bylo jasné, kde jeden končí a další začíná. Není nutné vašeho potenciálního zaměstnavatele nudit šedou tabulkou, i životopis můžete ozvláštnit zajímavým designem, kterým se odlišíte od ostatních uchazečů o danou pracovní pozici. Ale pozor, všeho moc škodí! Mějte na paměti, že jde o velmi formální záležitost, proto by mohla přílišná kreativita škodit. Vyvarujte se přehnané barevnosti a zbytečných ozdůbek.

Fotografie – ano, nebo ne?

Někteří zaměstnavatelé v inzerátech přímo vyžadují fotografie uchazečů. V případě, že tomu tak není, je na vašem uvážení, zda fotografii připojíte a oživíte jí svůj životopis. Názory na to, jestli fotografie v životopisu má, nebo nemá být, se rozcházejí. Proti sobě stojí dva názory, z nichž první tvrdí, že na uchazečově tváři nesejde. Druhá část personalistů naopak vaši fotografii ocení z toho důvodu, že jim pomůže se v množství životopisů zorientovat a lépe si uchazeče zapamatovat. Pokud se rozhodnete ke svému životopisu fotografii připojit, pečlivě uvažte, jestli je vámi vybraná fotografie vhodná. Životopis není profil na facebooku, nestačí, abyste na přiložené fotografii vypadali dobře. Ideální fotografie by měla být formátem a částí těla, kterou zachycuje, podobná pasové, a měli byste na ní být oblečení tak, jako byste se chystali na pracovní pohovor.

Jak strukturovat životopis?

Už samo spojení strukturovaný životopis naznačuje, že nestačí jen sepsat informace o vás tak, jak vás zrovna napadne. Hlavním důvodem je fakt, že nejste jediní, kým se personalista firmy, do které se hlásíte, zabývá, proto potřebuje z vašeho životopisu vyčíst podstatné informace bez hledání.

V hlavičce životopisu by se samozřejmě měly nacházet základní údaje, jako je vaše jméno a bydliště. Nezapomínejte na kontaktní údaje, váš životopis nemusí po firmách cestovat spolu s motivačním dopisem nebo e-mailem, proto je nutné, aby vás mohl personalista kontaktovat bez zdlouhavého dohledávání vaší e-mailové adresy a telefonního čísla.

Dál je třeba rozdělit životopis na hlavní části, odděleně uveďte pracovní zkušenosti a vzdělání, až po těchto oddílech mohou následovat další. Při vypisování předchozích zaměstnání a škol, které jste absolvovali, vždy postupujte od současnosti zpět do minulosti, jinak řečeno nejčerstvější zkušenosti uveďte jako první.

V předchozím díle věnovaném tvorbě reprezentativního strukturovaného životopisu jsme si přiblížili, jak by měl váš životopis vypadat po grafické stránce, aby zaujal mezi desítkami dalších, a nastínili jsme jeho ideální strukturu. V tomto díle se jí budeme věnovat blíž a ukážeme si, na jaké části se životopis zpravidla člení, co by měl obsahovat a také jak by měly jednotlivé body životopisu vypadat.

Pracovní zkušenosti

Právě vaše profesní zkušenosti jsou jádrem životopisu, nestačí ale pouhý seznam. U každé pracovní pozice uvádějte dobu, po kterou jste na ní působili, zaměstnavatele a stručný popis toho, co práce obnášela. Nerozepisujte se, stačí pár hesel, protože ale často různé firmy nazývají podobné pozice odlišnými názvy, je třeba uvést na pravou míru, co přesně vaše práce obnášela. Jak už bylo řečeno, vždy musíte postupovat od nejčerstvější pracovní zkušenosti po ty starší. Ani v případě, že některou ze svých pracovních pozic považujete za důležitější než ostatní, neměňte tuto posloupnost.

Vzdělání

I u vzdělání můžete uvést, co vám studium konkrétní školy přineslo, zvlášť v případě, že se to přímo týká pozice, o kterou se ucházíte. Opět postupujte od nejvyššího vzdělání zpět s tím, že základní škola se zpravidla neuvádí. Výjimku můžete udělat v případě, že šlo o specializovanou základní školu. Na středních a vysokých školách můžete vypíchnout konkrétní předměty a jejich látku, pokud se domníváte, že vám přinesly informace užitečné pro vámi vybranou pozici.

Vzděláváte se i mimo školy, účastníte se různých školení, rekvalifikačních a internetových kurzů? Nezapomeňte se o tom v životopise zmínit!

Znalosti a schopnosti

Do oddílu o vašich znalostech a schopnostech nepatří obecné a neprokazatelné vlastnosti jako učenlivost nebo trpělivost. Rozhodně sem ale patří vaše jazykové znalosti s uvedenou úrovní, typ řidičského průkazu, průkazy způsobilosti k vykonávání určité činnosti, dále v závislosti na pozici, o kterou se ucházíte. (Například pokud se ucházíte o pozici vychovatele ve školní družině, můžete zmínit, že umíte hrát na nějaký hudební nástroj.)

Další oddíly

Jako další můžete uvést vaše zájmy, ty budou vašeho potenciálního zaměstnavatele zajímat zvlášť tehdy, pokud souvisí s nabízenou pozicí. Ucházíte se o pozici redaktora a ve volném čase píšete pro své vlastní stránky? Pak se nezapomeňte o své zálibě zmínit!

Připojit můžete také úspěchy, kterých se vám povedlo dostáhnout. Tím se samozřejmě nemyslí založení rodiny, ale úspěchy související s vaším vzděláním a profesním životem.

 


 

Práce

Odběrná místa

122 míst v ČR
14 na Slovensku